• Av. M. Fatih DEMİR

Arabuluculuk Başvurusu Nasıl Yapılır ?

Arabuluculuk hakkında tüm bilinmesi gerekenleri bu yazımızda bulabilirsiniz.


ARABULUCULUK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?


7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanun’da yapılan değişikle, işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıklarda dava açmadan önce arabulucuya başvurma zorunluluğu getirilmiştir. Zorunlu arabuluculuk başvurusu yapılmadan ve arabuluculuk görüşmeleri sonuçlanmadan, dava açılamayacaktır.

Bu bağlamda öncelikle, hak ve alacaklarının ihlal edildiğini düşünen işçi veya işveren, ihlal edilen hak ve alacağının 7036 sayılı Kanun kapsamında olup olmadığını tespit edecektir. Akabinde aşağıda detayları verilen şekil ve şartlarda arabulucuya başvuru yapacaktır.


HANGİ HALLERDE ZORUNLU ARABULUCULUK BAŞVURUSU YAPILABİLİR?


Yapılan değişiklik sonucunda, belirli davalarda zorunlu arabuluculuk başvurusu şartı getirilmiştir.

Kanunun 3. Maddesi 1. Fıkrasına göre, '' bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.''denmiştir.


İŞÇİ VEYA İŞVEREN ALACAĞI VE TAZMİNATI DAVALARI ile İŞE İADE DAVALARI zorunlu arabuluculuk başvuru şartı getirilmiştir.


Buna göre, zorunlu arabuluculuğun uygulama alanı; İş Hukuku’ndan kaynaklanan, işçi alacağı (ücret, fazla mesai vb.) , tazminat davaları (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı vb.) ve işe iade davaları olarak belirlenmiştir. ARABULUCULUK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?


İlk olarak yapmanız gereken, yetkili adliyeyi tespit etmektir. İşçi ya işverenin ikametgâh adresinin bulunduğu yerdeki ya da işin yapıldığı yerdeki adliye yetkilidir ve zorunlu arabuluculuk başvurunuzun yetkili adliyeye yapılması gerekir.


Adliyede arabuluculuk bürosu varsa oraya, yoksa sulh hukuk mahkemesi kalemine arabuluculuk başvuru dilekçesi ile başvuruda bulunulabilir.ARABULUCULUK BAŞVURU DİLEKÇESİNDE NELER OLMALIDIR?


Arabuluculuk başvurusunda önem arz eden diğer bir husus, arabuluculuk başvurusu dilekçesinin doğru ve eksiksiz düzenlenmesidir.


Arabuluculuk başvuru dilekçesinde,


-İşçinin kimlik ve iletişim bilgileri

-İşverenin unvan, adres ve iletişim bilgileri

-Hangi hakların talep edildiği detaylı şekilde yazılmalıdır.ARABULUCULUK GÖRÜŞMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR?


Arabulucu; tarafları görüşmeye davet ettikten ve bir araya getirdikten sonra en geç 4 hafta içinde arabuluculuk görüşmelerinin sonucunu tutanak altına almakla yükümlüdür.


Özellikle dikkat edilecek hususlar:


Geçerli bir mazeretiniz olmadığı halde ilk toplantıya katılmazsanız, ileride tüm yargılama giderlerini siz ödersiniz ve lehinize avukatlık ücretine hükmedilmez. Bu konuda yukarıda da değindiğimiz üzere, arabuluculuk görüşmelerine iş hukukunda uzman avukatlar aracılığıyla katılmanızı tavsiye ederiz. Aksi halde ileride büyük hak kaybına uğramanız işten bile değildir.


Arabuluculuk görüşmelerine bizzat kendiniz, avukatınızla birlikte veya avukatınız aracılığıyla da katılabilirsiniz.


Arabuluculuk görüşmeleri neticesinde, uzlaşma sağlanırsa arabulucuya ücret ödemeniz gerekmektedir. Arabuluculuğa ödenen ücret hususunda taraflar olarak aranızda anlaşabilirsiniz.


Arabuluculuk görüşmeleri 2 saatten uzun sürerse, ücret ödemeniz gerekecektir. Bu nedenle görüşmelerde, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre talep edeceğiniz, hakkınız olan ve ileri sürebileceğiniz tüm konuları önceden belirlemeniz ve hazırlıklı gitmeniz gerekmektedir.Bu yazıda arabuluculuk başvurusu hakkında yapılması gerekenleri sizlerle paylaştık. Görüş, istek ve önerilerinizi bizlere iletebilirsiniz.


Kaynak: http://www.xn--demirhukukbrosu-9vb.com/haber-arabuluculuk-basvurusu-nasil-yapilir-52.html'' Bir insanı kaybetmek çok kolaydır. Bir söze, bir davranışa bakar. Oysa zor olan bir insanı kazanmaktır. Çaba gerektirir. Biz insan biriktiririz. ''

İstanbul, Türkiye