• Stj. Av. Fırat HARAÇ

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk aleyhine işlenebilen suçlar nelerdir ? Bu suçların cezaları nelerdir ?

Türkiye Cumhuriyeti'mizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında verilecek cezalar 25.07.1951 tarihli ve 5816 Sayılı Kanun ile düzenlenmiştir.


Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet Savcılıkları kendiliğinden takibat yapabilir.


Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.


Mustafa Kemal Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir.


Yukarıdaki suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.


Bu suçlar iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasiyle işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispetinde artırılır.


Verilen karara yapılan temyiz itirazlarında Yargıtay Başkanlar Kurulunun 11.01.2019 tarih, 1 sayılı kararı ile hazırlanan Yargıtay İşbölümü karar tasarısına göre 11. Ceza Dairesi görevlidir.

'' Bir insanı kaybetmek çok kolaydır. Bir söze, bir davranışa bakar. Oysa zor olan bir insanı kazanmaktır. Çaba gerektirir. Biz insan biriktiririz. ''

İstanbul, Türkiye