• Stj. Av. Fırat HARAÇ

Döviz Cinsinden Belirlenen Kira Bedelinin Uyarlanması Davası

İçerisinde kiracı bulunan bir taşınmaz aldınız. Fakat kira bedelinin düşük olduğunu düşünüyorsunuz.


Avukatınız aracılığıyla açacağınız Kira Bedelinin Uyarlanması Davasında İlk Derece Mahkemesi Nelere Dikkat Ederek Yeni Kira Bedelini Belirler?Somut örneğimizde; (Yargıtay Kararı - 13. HD., E. 2007/12143 K. 2008/1895 T. 12.02.2008) döviz cinsinden belirlenen ve 10 yıllık kira sözleşmesi bulunan kiracılı taşınmazı satın alan yeni malik taşınmazın bulunduğu yerin merkezi bir yer haline geldiğini, çevredeki taşınmazların satış ve kira bedellerinin çok yükseldiğini,mevcut kiranın ise düşük kaldığını belirterek kira bedelinin

uyarlanması davası açarsa,


İlk derece Mahkemesince yapılacak iş;


  • Yerinde uygulama yapılıp, uzman bilirkişiler düşüncesinden de yararlanmak suretiyle; sözleşmenin yapıldığı günden dava tarihine kadar geçen süre içinde, ülkemizin yerleşmiş ekonomik koşullarının etkisiyle sözleşmedeki yabancı paranın (dövizin) Türk parası karşısında normal artışlarla ulaşması gereken değeri bulunmalı,

  • Yine dövizin mevcut durumu belirlenerek iki değer arasındaki farklılık miktarı,

  • Sözleşmedeki özel hükümler, kiralananın niteliği,

  • Kullanma alanı,

  • Konumu,

  • Bölgede kira parasını da etkileyecek normalin üstündeki imar ve ticari gelişmeler gibi değişiklikler,

  • Emsal kira paraları,

  • Vergi ve amortisman giderlerindeki artışlar ile somut olayda görülebilen objektif etkenlerle karşılaştırılıp, değerlendirilmeli


sonuçta işlem temelinin çöktüğü, sözleşmedeki çıkar dengesinin katlanılamayacak derecede davacı aleyhine bozulduğunun benimsenmesi halinde, kiracının ne miktar kira parasından sorumlu olacağı belirlenmeli, böylece sözleşmedeki kira parasını, tarafların amacına uygun objektif iyiniyet, hak ve nesafet (Medeni Kanun Md.4, 2/1) kurallarının elverdiği ölçü ve düzeyde ve döviz olarak yapılan sözleşmenin döviz cinsinden uyarlanması gerektiği kuralıda dikkate alınarak uyarlanmalıdır.


Aksi takdirde mahkemece, sözleşmenin uyarlanmasına ilişkin ve açıklanan kural ve yöntemler gözetilmeden, yetersiz bilirkişi raporuna dayanarak yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bozma nedenidir.

(Yargıtay Kararı - 13. HD., E. 2007/12143 K. 2008/1895 T. 12.02.2008)

'' Bir insanı kaybetmek çok kolaydır. Bir söze, bir davranışa bakar. Oysa zor olan bir insanı kazanmaktır. Çaba gerektirir. Biz insan biriktiririz. ''

İstanbul, Türkiye